Kush jemi

UKKO SH.A

Kompania e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime Korçë Sh.A. (UKKO SH.A) siguron shërbimin e furnizimit me ujë për Bashkinë Korçë dhe fshatrat Turan dhe Çiflig të cilat janë nën juridiksionin e komunave të Bulgarecit dhe Drenovës. Gjithashtu Ujësjelles Kanalizime Korçë Sh.A. siguron shërbimin e grumbullimit, trajtimit dhe shkarkimin e ujërave të përdorura urbane për Bashkinë Korçë.

0
Klientë
0
m3/ditë
0
Vjet
Mirësevini!

Ne kujdesemi për ju

Kontroll Laboratorik

Përmbajtje e Shëndetshme

5 Faza Filtrimi

Çertifikata Cilësie

Cilësia e ujit kontrollohet në mënyrë të vazhdueshme me anë të analizave fiziko–kimike e bakterologjike në vaskat e grumbullimit të stacionit të pompave, në rezervuarët e shpërndarjes së ujit, si dhe në 15 pika të shpërndara uniformisht në rrjetin shpërndarës brenda në qytet.

Aktivitetet Tona

Të Rejat e Fundit

Copyright © 2019 by Blu Computers. All rights reserved.